Op 25 Julie 2019 het Vredendal Landbouvereniging ‘n lede vergadering by Hoërskool Vredendal se sportsaal gehou. Ds Anton Verwy het die vergadering geopen met ‘n boodskap van hoop. Eric van Zyl, voorsitter, en Barend Voster, sekretaris, het die amptelike sake van die vergadering afgehandel. Die hoof punt van die aand was Raisins SA wat die lede kom toespreek het oor die toekoms van rosyne in die valley en die verandering in pryse wat hulle kan verwag.

Viking en CWI het lekker geskenke geborg wat die lede deur ‘n lucky draw gewen het. Die aand was afgesluit met ‘n heerlike braai en verversings.