Vredendal Spilhaus

by Vredendal Spilhaus

Geskiedenis

WM Spilhaus & Co. Edms Bpk is vinnig besig om sy 144 jaar van bestaan te nader. Hierdie trotse Maatskappy , wat in Oktober 1876 geregistreer is, het begin in die uitvoer en uitvoer van landbouprodukte. In 1902 het die maatskappy van fokus verander en erkenning gekry vir sy rol in die invoer van landboumasjinerie.

In die latere jare het die maatskappy in twee afdelings opgedeel, naamlik (1) Silver & Glasware en (2) Besproeiings Ingenieurswese . Die landbou-afdeling is slegs bedryf as ‘n invoerder en verspreider van landboumasjinerie. Na verloop van tyd het die afdeling Ingenieurswese sy fokus van boerdery-masjinerie verdeel en ‘n afdeling vir besproeiingsingenieurswese geopen wat vandag die kernbesigheid is.

In 1976 met die Companies Eeufeesvieringe, het die destydse Voorsitter Mnr. W J Pretorius opgemerk dat die onderneming 2 wêreldoorloë, verskeie ekonomiese afswaai teëgestaan het en steeds besig was om in standbeeld te vorder.

Die basiese beginsels van integriteit, beleefdheid, billike handel, besorgdheid van ander se welstand soos beskryf deur die destydse stigter, mnr. Arnold Wilhelm Spilhaus, is die ruggraat van die sukses van die onderneming.
Vanaf 1980 tot 2002 was die maatskappy uitsluitlik in besit van WPK Landbou Edms en het hy gefokus op besproeiing en industriële geplaas.

Vandag

In 2002 is die maatskappy deur die betrokke tak bestuurders uitgekoop en het hulle fokus slegs op watervoorsiening en besproeiing geplaas.

Na die uitkoop van die bestuur is ‘n konsessie-konsep gebore en die onderneming bedryf vandag vanaf 12 takke landwyd wat spesialiseer in besproeiingsontwerp en -verkope.

Spilhaus spesialiseer in die volgende velde:

• besproeiingstelsels,
• boorgatpompe,
• huishoudelike en plaas sonnestelsels,
• die ontwerp van damme tot 50 000 m3 dam • HDPE-voering van damme
• Filtrasie van besproeiing en drinkwater

Vredendal Spilhaus

Spilhaus bied watervoorsiening en besproeiingsdienste met meer as 50 jaar kundigheid in hulp met alle waterverspreidings- en besproeiingsbehoeftes.