Afgri: Trotse Agente vir die Volgende Fabrikate

by Vredendal Afgri

Kantoor ure: 7h30 – 17h00 Maandag tot Vrydag
Gesluit op Saterdae en publieke vakansiedae

Belangrike Kontak Nommers

Kantoor Nommer –  087 820 4083
Roekie Coetzee (Takbestuurder) – 082 893 6639
Leon Pool (Bemarker Heelgoedere) – 073 337 4717
Joppie Bartleman (Werkswinkel) – 072 137 6201
Christa Burger (Onderdele) – 084 657 5808

Vredendal Afgri

Ons visie is, om die landbou potensiaal nie net in Suid-Afrika nie maar ook in Afrika vir almal beskikbaar te maak, asook om voedsel sekuriteit regoor die kontinent te verseker. Ons het omvattende en innige kennis van landbou in Suid-Afrika en die streek. Vir ons is dit meer as werk, dit is Passie.